Hart-, Vaat- en Long Fysiotherapie

In onze praktijk kunt u ook terecht voor hart-, vaat- en long fysiotherapie. Dit kan zijn voor aandoeningen als:

  • COPD, Interstitiële longziekten (longfibrose ipf, sarcoïdose)
  • Cystic Fibrosis
  • Hartfalen
  • Claudicatio Intermittens of Etalage benen
  • Hart- en vaatziekten
  • Oncologie en Fysiotherapie
  • Hart – of longtransplantatie
  • Pulmonale Hypertensie (PAH, CTEPH)
  • Diabetes
Fysiotherapie bij Hartfalen

Hartfalen is een onbekende aandoening van het hart. Het is iets heel anders dan bijvoorbeeld een hartinfarct of hartaanval. Hartfalen wil zeggen dat de pompfunctie van het hart tekort schiet. Hartfalen is een ernstige, chronische aandoening die meestal niet te genezen is.
Omdat het bloed niet goed door het lichaam wordt gepompt, krijgen spieren minder voedingsstoffen. U voelt zich sneller moe; een kleine inspanning (bijvoorbeeld traplopen) kost (veel) meer moeite. Ook andere functies van het lichaam kunnen betrokken zijn bij hartfalen.

Het is erg belangrijk uw conditie te verbeteren of op peil te houden en de spierkracht te optimaliseren. U krijgt eerst een intake om de uitgangssituatie voor therapie vast te stellen.  De daaropvolgende trainingen worden 2x per week gegeven door speciaal daarvoor geschoolde fysiotherapeuten. Gedurende de trainingsperiode krijgt u één van deze therapeuten toegewezen als casemanager. Deze bewaakt het hele proces en verzorgt de contacten met de cardioloog. U kunt bij uw casemanager ook altijd terecht met uw vragen.

 

Fysiotherapie bij Hartklachten

Mensen met hartklachten (bijvoorbeeld na een hartinfarct, dotterbehandeling of hartoperatie) ondervinden vaak ook na de medische behandeling in het ziekenhuis nog diverse restklachten. De meesten hebben last van vermoeidheid omdat ze lange tijd weinig of niets gedaan hebben. Regelmatig is er sprake van angst voor inspanningen en meestal weten mensen niet goed wat ze wel en niet mogen en kunnen doen.
Uit onderzoek is gebleken, dat bij het volgen van een individueel trainingsprogramma het inspanningsvermogen verbetert en dat de kans op het terugkeren van de hartklachten hierdoor kan worden verminderd.

U krijgt eerst een intake om de uitgangssituatie voor therapie vast te stellen.

De daaropvolgende trainingen worden 2x per week gegeven door speciaal daarvoor geschoolde fysiotherapeuten. Gedurende de trainingsperiode krijgt u één van deze therapeuten toegewezen als casemanager. Deze bewaakt het hele proces en verzorgt de contacten met de cardioloog. U kunt bij uw casemanager ook altijd terecht met uw vragen.

 

Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)

Artsen gebruiken ook wel de term “perifeer arteriëel vaatlijden (PAV)”. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Heeft u vernauwingen in de slagaders door slagaderverkalking? Dan komt er te weinig bloed bij de spieren en ontstaat er een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been of benen. Met rust verdwijnt de pijn vaak weer. Vandaar de term “ etalagebenen”  die in de volksmond is ontstaan; even blijven staan verlicht de klachten.

Looptherapie geeft een grotere verbetering op de wandelafstand dan dotteren of een bypass. Het geeft minder complicaties en geeft meer voordelen voor uw gezondheid zoals een verbetering van de maximale loopafstand (150-180%!). Het levert een verbetering van de kwaliteit van leven op en het heeft een gunstige invloed op een hoge bloeddruk, op Diabetes Mellitus en op een hoog cholesterolgehalte. En dus een afname van vasculaire interventies ( hartinfarct, herseninfarct, acuut koud been).

Voor Claudicatio Intermittens geldt hetzelfde als voor alle hart- en vaatziekten: roken is de grootste risicofactor. Ook mensen met een verhoogde bloeddruk, een te hoog cholestorolgehalte of suikerziekte lopen eerder kans etalagebenen te krijgen. Daarnaast spelen overgewicht en een tekort aan beweging ook een rol.

Fysiotherapie bij Kanker

Als u een medische behandeling (chemotherapie of radiotherapie) voor een  vorm van kanker ondergaat kunt u in overleg met uw behandelend arts of huisarts deelnemen aan een trainingsprogramma.

De trainingen zelf bestaan uit een aantal conditie onderdelen zoals fietsen, roeien, looptraining en uit krachtonderdelen voor de armen, romp en benen. Tijdens het programma wordt u ook geadviseerd over beweegactiviteiten thuis en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. U wordt begeleid door deskundige fysiotherapeuten. Indien noodzakelijk wordt overlegd met uw verwijzend oncoloog. Als de medische behandeling inmiddels is afgerond maar wel nog klachten ervaart van vermoeidheid en verlies van kracht en conditie, kunt u ook bij ons terecht voor een oefenprogramma op maat. Wij zijn gespecialiseerd in begeleiden van patiënten met kortademigheidsklachten.

Wat kunt u zelf doen bij etalagebenen?

Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand. Stoppen met roken, de juiste hoeveelheid beweging en wanneer mogelijk afvallen, zijn de belangrijkste aandachtspunten. Probeer daarnaast uw voeten goed te verzorgen, zodat er geen wondjes aan de voet ontstaan.

Stoppen met roken

Roken is erg slecht voor de conditie van de bloedvaten. Daarom is het advies: stoppen. De klachten zullen na het stoppen niet verder toenemen en vaak worden ze zelfs minder. Voor ondersteuning bij het stoppen met roken kunt u terecht bij uw huisarts.

Wandelen 

Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook al doet dat pijn. Door elke dag een eind te wandelen en dat langzaam op te bouwen, verbetert de bloedtoevoer in de benen en kunt u steeds langer zonder klachten lopen. Het is belangrijk om het wandeltempo zo te kiezen dat u ook echt pijn voelt. Als u niet wandelt, zult u sneller klachten krijgen.

Extra informatie

We zijn aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet waardoor opleiding en kennis van hoge kwaliteit is.

Na aanmelding maken we een afspraak met  u voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bepalen we samen met u de doelen die we in deze behandelperiode willen gaan halen.  U krijgt een aantal vragenlijsten en we doen een looptest.

Een verwijzing van de vaatchirurg of huisarts is nodig.

Het programma (Gesuperviseerde Looptraining – GLT) wordt door verzekeraars volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen de eerste 20 behandelingen moeten wel uit de aanvullende verzekering worden betaald. Kijk hiervoor in uw verzekeringsvoorwaarden.

Menu