Particuliere tarieven

Onze particuliere tarieven per behandeling zijn: (In het geval dat u aan huis of in inrichting wordt behandeld wordt er een toeslag berekend. U vindt dit onder de tabel.)

Code

1850
1860
1870
1000
1901
1960

Omschrijving

Screening
Intake na screening
Intake na verwijzing
Algemene fysiotherapie
Rapportage van onderzoek en behandeling
Niet nagekomen afspraak
Toeslag behandeling aan huis

Tarief

€ 15,00
€ 43,00
€ 43,00
€ 33,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 15,00

Algemene Informatie

Onze praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland

Particuliere tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:

  • Geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten
  • Wel een aanvullende verzekering heeft, maar het limiet daarvan in dit kalender jaar al is gedeclareerd

Belangrijk is dat u bij chronische aandoeningen rekening moet houden met het feit dat de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering worden vergoed.

Aanvullende zorgverzekering

Centrum voor Fysiotherapie Colli heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland. Indien u een aanvullende verzekering heeft, loopt de betaling rechtstreeks via uw zorgverzekeraar. Als u geen aanvullende verzekering heeft, krijgt u van ons een nota.

Vanaf 18 jaar

Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt, dat fysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische cliënten zijn er andere regels.

Onder 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering het volgende gedekt:
De eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering van één van de ouders).
Behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

Chronische aandoeningen

De vergoeding van behandelingen voor chronische cliënten wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste 20 worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Voor welke chronische aandoening u na 20 fysiotherapiebehandelingen wel een vergoeding vanuit de basisverzekering kunt krijgen, staat op de landelijke lijst chronischeaandoeningen.

Per 1 januari 2013 geldt een beperkte lijst met chronische aandoeningen.(op de zogenaamde chronische lijst Borst (Bijlage 1 Besluit Zorgverzekering) staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering).

COPD gold 2,3 en 4 worden direct vergoed vanuit de basis verzekering. Het aantal vergoedingen hangt af van de gold indeling van copd, de ziektelast  en het aantal longaanvallen. Het is noodzakelijk een verwijzing van huisarts of specialist te hebben om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

De basisverzekering heeft voor iedereen vanaf 18 jaar een verplicht eigen risico. Voor 2013 heeft de overheid besloten dat het eigen risico € 350,– is. Dat betekent dat u de eerste € 350,– van uw zorgkosten in 2013 zelf moet betalen.
Als u een chronische aandoening hebt die na 20 behandelingen uit de basisverzekering wordt vergoedt, maar u hebt nog geen eigen risico verbruikt, betreft de rekening van het eigen risico ook fysiotherapie.

Vergoed

Het beste kunt u uw aanvullende verzekering waaruit de fysiotherapiebehandelingen worden vergoed beschouwen als een schadeverzekering. Stel uzelf de vraag hoe groot het risico is dat u fysiotherapeutische zorg nodig heeft en hoe omvangrijk deze zorgkosten kunnen zijn. Wanneer u deze kosten niet kunt of wilt dragen, is het raadzaam een aanvullende verzekering af te sluiten bij uw zorgverzekeraar. Er zijn verschillende pakketten waarin fysiotherapiebehandelingen worden vergoed.

Menu