Kwaliteit

Kwaliteitsindicatoren zijn meetbare aspecten van professioneel handelen, die een indicatie geven over de kwaliteit van de zorgverlening, het zijn indicatoren voor het fysiotherapeutisch handelen, etalage- en praktijkinformatie en patiënten ervaring.

Centrum voor Fysiotherapie Colli neemt deel aan de landelijke invoering van het instrument KwaliteitsIndicatoren Eerstelijns Fysiotherapie. De praktijk is ook aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een PlusPraktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt! De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de  fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.

Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Klachtenbehandeling

Bij centrum voor fysiotherapie doen we onze uiterste best om u de beste begeleiding en behandeling te geven. Bent u toch niet helemaal tevreden? Dan horen wij graag wat uw klacht is.

We zijn als praktijk aangesloten bij de klachtenregeling van Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

 

Indien u uw klacht bij een externe organisatie neer wilt leggen kunt u zich wenden tot

https://www.defysiotherapeut.com/over-fysiotherapie/klachtenregeling/

Een van de klachtenconsulenten van KNGF Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

Menu